Formatus er et godkendt opholdssted til 9 unge i alderen 12-18 år
jf. § 66 stk. 1 nr. 5 i SEL + efterværn jf. § 76 i SEL

Et familiært opholdssted, hvor bæredygtige relationer opbygges.

En tryg base er en af forudsætningerne for at et menneske trives og udvikles. Vi tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt børne- og ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra børn og unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, så de opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse. Der fokuseres endvidere i høj grad på, at støtte den unge i skolegang, uddannelse og arbejdstræning. En ungdomsuddannelse er for anbragte unge en potentiel beskyttelsesfaktor mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug.

Vi prioriterer samarbejdsrelationer til både familie og netværk, og ser dette som et afgørende element i vores samlede indsats.

Formatus har 9 pladser for unge mellem 12-18 år (op til 23 år), som ligger i Munke Bjergby, lidt nord for Sorø, på Vestsjælland.

Om Formatus

Målgruppe: SEL jf. §66 stk. 1 nr. 5, §76 og §107

Til den unge

Hverdagen, medbestemmelse, autentisk relation og nærvær

Til Samarbejdspartnere

Find oplysninger omkring visitationsprocessen, tværfagligt samarbejde mv.

Sundhed og trivsel

En sund livsstil skaber glæde og bedre humør

Dokumentation

På Formatus vægter vi dokumentation højt

Kontakt

Benyt kontaktformularen eller ring 51719160

Om Formatus

Formatus er en selvejende institution med bestyrelse, som er stiftet I 2018. Formatus har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge (drenge og piger) mellem 12 og 23 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger. Vi tilbyder udviklingsmulighed for unge, der er kommet skævt ind på ungdomslivet, og vi giver et kærligt skub til de unge, der har begyndende misbrug, kriminalitet og andre tegn på mistrivsel.

Er du interesseret i at høre mere ?

Kontakt os