Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger bliver oftest opslået på Jobnet.dk. Du er dog altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

Ved modtagelse af ansøgninger bliver de håndteret på følgende måde, jf. Persondataforordningen:

”Ved fremsendelse af din ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger. Dine oplysninger behandles elektronisk og kopieres fysisk. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9, hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger. Oplysningerne slettes fra mailbokse og fysiske kopier makuleres efter afsluttet ansættelsesprocedure. Såfremt det aftales, at Formatus gemmer en ansøgning, indhentes mundtligt eller skriftligt samtykke hertil. Mundtligt samtykke noteres på den gemte ansøgning.”