Målgruppe

Vi er godkendt iht. følgende:

 • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
 • Efterværn (§76)
 • Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)

Formatus er normeret til 9 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 23. år.

På Formatus modtager vi børn og unge, som gennem opvæksten kan have været udsat for traumatiske oplevelser, som følge af omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb. Der er tale om begge køn, som grundet manglende psykiske og sociale kompetencer, har en begrænset evne til at navigere i, samt forholde sig til samfundets normer og krav.

Målgruppen er karakteriseret ved:

 • Sociale, adfærds- og emotionelle problemstillinger
 • Tværkulturelle problemstillinger 
 • Uledsagede flygtninge
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt/tidlig skade
 • Fysiske/psykiske overgreb
 • Mangelfuld/bekymrende skolegang
 • Uklart selvbillede og lavt selvværd
 • Æresrelaterede konflikter

Der er tale om børn med alvorlige belastningsindikatorer, som kræver socialpædagogisk behandling i et forudsigeligt miljø, hvor behandlingen er tilrettelagt efter barnets individuelle behov og udvikling.

For yderligere oplysninger om vores målgruppe, kan vi træffes på: