Medarbejdere

Medarbejdergruppen hos Formatus er sammensat af folk, der har en socialpædagogisk eller tilsvarende uddannelse. Vi lægger stor vægt på at efteruddanne og undervise medarbejderne så alle har samme tilgang til de unge. Vi har løbende supervision, kurser og efteruddannelse.

Vi ønsker at gøre os gældende som et højt kvalificeret behandlingstilbud til anbragte børn og unge. Dette sker med afsæt i en kompetencemæssigt bred fundamentering – teoretisk, uddannelsesmæssigt, personligt, praktisk og kreativt.

Vi vægter en medarbejdergruppe med spredning i alder, køn, etnicitet og baggrund højt, idet dette er med til at skabe et nuanceret bud på virkeligheden for de unge som anbringes på Formatus Opholdssted.

Arbejdspladsen er i konstant udvikling, og det forventes at alle medarbejdere er nysgerrige og videbegærlige. Alle input bruges i større eller mindre omfang, og medarbejderne er kulturbærere for arbejdspladsen, og dermed opholdsstedet, børnenes/de unges hjem.