Akut anbringelse

Vi har ressourcerne og mulighederne for at rumme en ung med et akut behov for anbringelse, også selvom det måtte vise sig, at den unge falder uden for vores målgruppe.

Vi kan tilbyde den unge omsorg og nærvær, mens vi i samarbejde med anbringende myndighed vurderer, hvorvidt den unge vil profitere af at være anbragt hos os.

Pædagogisk observation

Formålet med en pædagogisk observation er at få udarbejdet en nuanceret beskrivelse af den unge som fremover vil kunne være vejledende for de samlede fremtidige støttebehov.

På Formatus vil den unge befinde sig i et trygt og struktureret miljø, hvor vi har mulighed for at observere og arbejde med den unges sociale kompetencer, bo-færdigheder, motorik, fysik, interesseområder, målsætninger, adfærd mm. Inden opholdets afslutning vil myndighedsrådgiver modtage en detaljeret rapport, indeholdende observationer, profil og anbefalinger. Varigheden vil typisk være 3 til 4 mdr.