Visitation og indskrivning

Alle henvendelser omkring visitation af en ung til Formatus bedes rettet til:
Forstander, Ayhan Altin

Når kontakten er oprettet, indhenter Fomatus oplysninger, såsom relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af den unge, f.eks. observations-/udskrivningsmateriale fra børne- og ungdomspsykiatriske sygehus, diverse psykologiske og neuropsykologiske undersøgelser, samt en evt. social handleplan og til sidst relevante skolepapirer. Derefter vurderer Formatus om barnet ligger indenfor opholdsstedets målgruppe.

Gennem et grundigt forarbejde er vi allerede kommet langt og kan derigennem undgå evt. fejlanbringelser.

Beslutningen meddeles kommunen både skriftligt og telefonisk. Hvis det vurderes, at den unge matcher målgruppen og Formatus er det rette tilbud, så indgås der herefter konkrete aftaler om indflytningsplan, samarbejdsmøder mv. Sagsbehandler, beboeren og familien inviteres på besøg, hvor vi fremviser Formatus. Vi vælger en beboer, som viser den unge rundt sammen med beboerens kommende kontaktperson.

I tilfælde af, at sagen afvises, gives der en kort begrundelse for dette, og Formatus bistår i så fald gerne med at anbefale alternative foranstaltninger.

Vigtig medspiller

Formatus vægter højt, at det er den unge, som vælger os/stedet, i det omfang det er muligt.

Vi mener, at det har en stor betydning for hele forløbet på Formatus, at den unge er medbestemmende og føler sig motiveret og tryg. Formatus vil sørge for, at rammerne omkring visitationen og opstartsfasen er optimale.

Vi kan ligeledes tilbyde prøveophold for den unge på Formatus, hvor den unge har mulighed for at få nogle overnatninger og få indblik i hverdagen på opholdsstedet inden beslutningen tages. Der aftales betænkningstid før den unge og forældrene træffer en endelig beslutning. Den unge og forældrene er altid velkomne til at kontakte Formatus i betænkningstiden, for yderligere information og afklaring.

Anbringelseskontrakten skal være underskrevet af alle parter før indflytningen finder sted.

Når beslutningen er truffet og samarbejdsaftalerne er underskrevet, skriver beboerens forældremyndighedsindehaver under på en samtykkeerklæring vedrørende tilladelse til at indhente beboerens PPR-journal.