Aktiviteter

På Formatus arbejder vi hen imod, at børnene og de unge deltager aktivt i dagligdags gøremål som rengøring, tøjvask, madlavning og indkøb. Dette er et mål for hele organisationen, uanset om man er bosat på opholdsstedet, eller bor i sin egen lejlighed.

Personalet vil altid motivere de unge til at disse gøremål bliver udført, da vores tilgang er, at gode, stabile, ryddelige og rene rammer, skaber grundlag for indlæring, udvikling og gode livsværdier.

Udover de basale dagligdags gøremål benytter vi os også en del af lokalområdets foreningsliv. Lokalområdet byder på en masse forskellige aktiviteter;

  • Fodbold
  • Håndbold
  • Svømning
  • Ridning
  • E-sport
  • Bogart & Motorlære
  • Ungdomsklub
  • Fitness
  • Boksning
  • Gymnastik

Som udgangspunkt forsøger vi at motivere vores unge til at komme ud i nærområdet og indgå i andre sociale kontekster end dem de er i til dagligt. Hvor det at være en del af det lokale foreningsliv er en god indgang til et andet socialt miljø/fællesskab. Der tages naturligvis højde for den enkelte beboer og dennes interesser.

Vi forsøger også, i fællesskab med de unge, at planlægge aktiviteter eller ture uden for det umiddelbare lokalområde. Dette er mest med henblik på at de unge kommer til at opleve kulturelle begivenheder, koncerter, foredrag eller andet. Det kunne f.eks. være en tur til en landskamp i parken eller til en større koncert et sted i landet.

Aktivitetskalenderen indeholder vores obligatoriske fester: sommerfest, høstfest, julefrokost og Formatus’ fødselsdag. Vi er synlige og opsøgende ved de lokale arrangementer, og vi vil deltage i det omfang det er muligt. Vi ønsker at udvide de unges horisont, samt netværk. Vi vil løbende evaluere situationen for den enkelte, så udviklingen sker under de bedste rammer.